Så levde man på bondestenåldern

På bondestenåldern bodde man på samma plats hela tiden. Då kunde man hinna bygga ett större hus. Man hade låga väggar och högt tak. Då åkte röken från elden upp i taket och det blev lättare att andas. De bodde i långa hus.

På bondestenåldern började man ha djur som till exempel kor, får, getter och grisar. Av djuren får man kött, mjölk och ull. Men de går även ut i skogen för att hitta örter och nötter. De jagar även lite.

Mat på jägarstenåldern

Under jägarstenåldern åt man fisk, kött, bär nötter och vilda örter som kryddor. Man åt det som man hittade i naturen.

Man jagade genom att smyga efter och kasta spjut eller skjuta pil mot djuren. Man fiska genom att meta, lägga i nät eller att lägga i en mjärde. En mjärde är som en fälla för fiskarna. När de simmat in kan de inte komma ut.

Stenyxor

Sten använde människor för att göra redskap och vapen. Flinta är en sorts sten som man använde till att göra vassa pilar, knivar och yxor. Självklart använde man också andra material som till exempel grön sten och ben från djur. Med hjälp av sand och vatten borrade man hål i skaften på yxorna.

Människorna kom

Från första början kom växterna för att det började bli varmare. Sen kom djuren och åt växterna. Sen kom människorna för de jagade djuren. Människan hade på denna tid inga fasta boplatser. De flyttade från plats till plats för de ville bo där det fanns djur.