Trälar

Några som inte fick bestämma i tinget var trälarna för de var ofria. Man sa inte slavar på järnålder för man sa trälar istället. Några föräldrar måste sälja sina barn som trälar för att överleva. De som var trälar fick för de tyngsta jobben. Trälarnas största dröm var att någon köpte dem fria. Om den som ägde trälen dog måste kanske trälen också dö för att kunna följa med sin ägare till nästa liv.

Runskrift

Runorna är Sveriges första alfabet. Man använde alfabetet för att klottra och rista in hemliga eller inte hemliga skrifter. Folk kan skriva saker som de varit med om. Genom runorna kan vi i dag lära oss mer om järnåldern.

Hur man tillverkade saker av järn

Av järnet kunde man tillverka svärd och andra vapen. Och man kunde också tillverka smycken. De kunde tillverka andra saker av järn också. Järnet var bättre än brons för det var mycket hårdare. Ett folk i Turkiet lärde sig att göra svärd av järn . De kunde det i 500 år innan vi i Norden kunde det.

Järn kunde man hitta på sjöbotten och i berg. Malmen som man hittade blandade man med träkol i en ugn. Sen kunde smeden i en smedja smida saker.

Hur man bestämde

Kvinnor och barn fick inte bestämma. Männen som inte fick bestämma var trälar (slavar). De fick göra de jobbigaste jobben och hade ingenting. Man kunde köpa trälar. Om man var träl ville man bli friköpt. Männen som fick bestämma var fria. De samlades i tinget och diskuterade.