Trälar

Några som inte fick bestämma i tinget var trälarna för de var ofria. Man sa inte slavar på järnålder för man sa trälar istället. Några föräldrar måste sälja sina barn som trälar för att överleva. De som var trälar fick för de tyngsta jobben. Trälarnas största dröm var att någon köpte dem fria. Om den som ägde trälen dog måste kanske trälen också dö för att kunna följa med sin ägare till nästa liv.

Runskrift

Runorna är Sveriges första alfabet. Man använde alfabetet för att klottra och rista in hemliga eller inte hemliga skrifter. Folk kan skriva saker som de varit med om. Genom runorna kan vi i dag lära oss mer om järnåldern.

Hur man tillverkade saker av järn

Av järnet kunde man tillverka svärd och andra vapen. Och man kunde också tillverka smycken. De kunde tillverka andra saker av järn också. Järnet var bättre än brons för det var mycket hårdare. Ett folk i Turkiet lärde sig att göra svärd av järn . De kunde det i 500 år innan vi i Norden kunde det.

Järn kunde man hitta på sjöbotten och i berg. Malmen som man hittade blandade man med träkol i en ugn. Sen kunde smeden i en smedja smida saker.

Hur man bestämde

Kvinnor och barn fick inte bestämma. Männen som inte fick bestämma var trälar (slavar). De fick göra de jobbigaste jobben och hade ingenting. Man kunde köpa trälar. Om man var träl ville man bli friköpt. Männen som fick bestämma var fria. De samlades i tinget och diskuterade.

Religion

På bronsåldern tror vi att de trodde på en solgud. Solen var väldigt viktig för dem för den gav liv. Bilder har man hittat som påminner om solen. Bilderna är hällristningar. På bronsåldern började man göra hällristningar genom att rista in bilder i berghällar. Det gjorde man för att be solguden om önskningar. Hällristningar kan se ut som bönder som plöjer jord eller jägare som jagar djur. Det kan betyda att de önskar sig en bra skörd eller jaktlycka. Några andra hällristningar kan se ut som en man och en kvinna tillsammans det kunde betyda att de önskade sig barn.

Långhus

Husen heter Långhus som man bodde i för de var så långa. Väggarna var gjorda av flätat ris, lera och kobajs. Taket var gjort av vass. Husen var gjorda för hela släkten. Dörren var mindre för att den varma luften och värmen inte skulle komma ut. Husen är större än på bondestenåldern. Röken från elden kunde komma ut genom ett eller två hål högt upp på väggen eller i taket. Men det var ändå väldigt rökigt.

Mat på bronsåldern

När det blev bronsålder så började man odla fler sädesslag. Korn, vete och havre. På bronsåldern åt man hästar, getter, får, grisar och kor. De jagade vilda djur på hösten. När de skulle tillaga köttet gjorde man det genom kokgrop. Det var en grop med väldigt varma stenar. I den gropen kunde du lägga kött som låg i näver. Sedan la man jord över och efter en stund kunde du gräva upp köttet och då var det tillagat. Man kunde också gräva ner kött i jorden och hålla det kallt för det fanns ju inget kylskåp.

Kläder på bronsåldern

Arkeologer har hittat gamla kläder i gravar. Männen hade en slags klänning som kallas för kolt. Om man var rik hade man en bronsyxa i bältet. Männen hade också en mantel.

Kvinnorna hade en klänning som var längre än männens. De rika hade smycken. De hade ett bälte med en bronsplatta på om de var rika.